Wsparcie dla rolników w ramach PROW 2014-2020

Od 12 września do 11 października można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania : 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekażą swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Jest to zupełnie nowy rodzaj wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020.

 

  • Od 29 września do 28 października można składać wnioski na małe przetwórstwo - wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój.
  • Od 30 września do 28 listopada można składać wnioski o przyznanie pomocy na działanie „ Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w punkcie informacyjnym ARiMR Góra ul. Armii Polskiej 8 oraz Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego Góra ul. Wrocławska 54

 

Jan Rewers
Kierownik PZD Góra