Podajemy do publicznej wiadomości treść wyroków Sądu Okręgowego w Legnicy oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie z powództwa Zbigniewa Stuczyka Burmistrza Wąsosza przeciwko Andrzejowi Mazurowi.

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny z dnia 22 lutego 2018 r. <Pobierz>

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 26 października 2018 r. <Pobierz>