Budżet gminny

Budżet gminy Wąsosz w latach 1990-2015 - prezentujemy wykres oraz zestawienie tabelaryczne ukazujące zmiany dochodów, wydatków oraz udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

Wąsosz w liczbach

Powierzchnia gminy: 193,6 km2

Podział terytorialny gminy: 32 sołectwa

Na dzień 10.09.2016 gmina Wąsosz liczy 7450 mieszkańców (3688 mężczyzn i 3762 kobiet). W samym Wąsoszu zamieszkuje 2809 osób.

Gęstość zaludnienia: 38,5 osób/km2

Najliczniejszą wioską w obrębie gminy jest Pobiel, zamieszkiwany przez 462 mieszkańców.
Natomiast najmniejszą pod względem liczby mieszkańców – Ostrawa w której przebywa 12 osób.

Ilość zarejestrowanych w ewidencji podmiotów gospodarczych: 316

Miasta partnerskie

W latach 1992-2009 gmina Wąsosz współpracowała partnersko z holenderską gminą Meerlo-Wanssum.

Przyrodnicze dziedzictwo

Teren gminy Wąsosz bogaty jest w bardzo atrakcyjne turystycznie kompleksy leśne o zróżnicowanych typach siedliskowych, często ze starym drzewostanem.