Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 335 o pow. 0,0327ha położonej w obrębie miasta Wąsosza

Pełna treść informacji <Pobierz