Program "RODZINA 500 PLUS"

Burmistrz Wąsosza informuje, że 11.02.2016 r. Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program "Rodzina 500 plus".