Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata 2013-2017

Podstawę prawną opracowania  planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wąsosz stanowią przepisy art. 25 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015r. poz. 782 z późn. zm.). Ustawodawca w ramach tych regulacji nałożył na organ wykonawczy podstawowej jednostki samorządu terytorialnego obowiązek gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w sposób zgodny z zasadami racjonalnej gospodarki.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata 2013-2017

Głównym celem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wąsosz jest określenie podstawowych założeń i wytycznych działania gminy zabezpieczającego racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym.

Pobierz Program