Konkurs fotograficzny dla młodzieży

Komenda Powiatowa Policji w Górze wraz z Placówką Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Górze zorganizowali KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĄSOSZU pt. „Bezpieczna wieś w Twoim obiektywie”.

Patronat nad konkursem objął Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk.

Celem konkursu było:
• Rozpoznawanie niebezpiecznych miejsc i zachowań na co dzień,
• Upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym,
• Uświadomienie występowania zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących w środowisku wiejskim,
• Kształcenie nawyków ostrożności i przezorności wśród młodzieży,
• Modelowanie pozytywnego i otwartego odbioru problematyki bhp jako sposobu na spokojne i bezpieczne dzieciństwo w obejściu gospodarstwa wiejskiego i na wiejskiej drodze,
• Budzenie zainteresowań fotograficznych.

W dniu dzisiejszym w siedzibie KPP Góra pracowała Komisja Konkursowa w składzie:
1. Anna Kolibek – Kierownik PT KRUS w Górze – przewodnicząca Komisji
2. podkom. Krzysztof Cichla - I z-ca KPP w Górze - członek Komisji nad wyłonieniem laureatów. Ostatecznie wyłoniono 2 zwycięzców.

Już jutro uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród laureatom w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu o godz. 10:00.

Kierownik PT KRUS w Górze
mgr Anna Kolibek