Bezpieczne gospodarstwo rolne

Informacja KRUS: Elementy zwiększające ryzyko upadku w gospodarstwie rolnym

Akcja MON - Samoobrona Kobiet

Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach.

Akcja KRUS "Widoczny bardziej bezpieczny"

21 października br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnoborsku została przeprowadzona akcja KRUS pn. „Widoczny bardziej bezpieczny".

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Górze

20 października 2016 roku w Wąsoszu odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Górze. 

Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym

W trosce o BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W GOSPODARSTWIE ROLNYM – prawo do odszkodowania
Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków rodzin rolników