Zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin

Jedną z wielu przyczyn wypadków w gospodarstwie rolnym są upadki.

 

   

 

Do głównych niesprzyjających okoliczności należą:

 • zły stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych i podwórzy;
 • brak odpowiednich przejść i obejść;
 • nieoznakowane lub nieodpowiednio oznakowane progi;
 • niezabezpieczone kanały gnojowe i zrzutowe;
 • bałagan w pomieszczeniach produkcyjnych i gospodarczych;
 • bałagan w obejściu;
 • brak barierek i poręczy przy schodach;
 • nieprawidłowo skonstruowane drabiny;
 • nieprawidłowo zabezpieczone drabiny;
 • niestosowanie podestów i drabin do pracy na wysokości;
 • używanie nieodpowiedniego obuwia;
 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych;
 • przebywanie na ładunkach w trakcie transportu.

Rolniku pamiętaj!

Przyczyną wielu wypadków, jest także złe tempo pracy, nadmierny wysiłek fizyczny, zmęczenie oraz niedostateczna koncentracja.

 

Kierownik PT KRUS w Górze
mgr Anna Kolibek