Zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin

Informacja KRUS przypominająca zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym:

 

MECHANIZACJA PRAC POZWALA ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI I OGRANICZYĆ JEJ KOSZTY, JEDNAK NIEWŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE LUB UŻYTKOWANIE MASZYNY DO PRACY POWODUJE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA ROLNIKÓW

 

Przypominamy zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym:

 

1.      Zadbaj o dobry stan osłon ruchomych elementów maszyn.

2.      Na czas transportu elementy tnące osłoń.

3.      Nie pracuj rozrzutnikiem obornika bez zamontowanej siatki ochronnej.

4.      Zadbaj  o dobry stan i czystość schodków i podestów przy maszynach.

5.      Dbaj o odpowiedni stan osłon i łańcuszków przy wałach odbioru mocy.

6.      Agreguj maszyny i przyczepy sam – nie pozwól  by między ciągnikiem,  a doczepianą maszyna lub przyczepą przebywały inne osoby.

7.      Używaj maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem.

8.      Maszyny parkuj tak, aby nie przeszkadzały w poruszaniu się po placach  i pomieszczeniach a także nie stwarzały zagrożenia dla poruszających się  w pobliżu osób.

9.      Co pewien czas rób przerwy w pracy. Osoba  wypoczęta lepiej skupia się na wykonywanym zadaniu, pracuje bardziej efektywnie i bezpiecznie.

10.  Nie naprawiaj maszyn prowizorycznie. Podczas prac remontowych nie należy się spieszyć, a osoba je wykonująca powinna być wypoczęta.

 

Pamiętaj, maszyny rolnicze mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe, zdrowe, przeszkolone w zakresie obsługi konkretnej maszyny oraz zasad bezpieczeństwa pracy /bhp/, posiadające odpowiednie uprawnienia /np. prawo jazdy kat.T/

 

Kierownik PT KRUS w Górze
mgr Anna Kolibek