Zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin

Informacja KRUS przypominająca zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin.

 

ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN, KTÓRY NISZCZY OWADY, GRZYBY, BAKTERIE I INNE MIKROORGANIZMY ORAZ CHWASTY – JEST SZKODLIWY TAKŻE DLA CZŁOWIEKA

Przypominamy zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin:
1. Kupuj środki ochrony roślin w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach,
z czytelną i napisaną w języku polskim etykietą/instrukcją.
2. Nie kupuj preparatów przeterminowanych.
3. Zapoznaj się dokładnie z etykietą/instrukcją użytkowania i stosuj zgodnie z opisem.
4. Podczas sporządzania cieczy użytkowej używaj środków ochrony indywidualnej.
5. Ciecz użytkową przygotowuj bezpośrednio w zbiorniku opryskiwacza, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w etykiecie/instrukcji.
6. Nie wyrzucaj pustych opakowań. Puste i trzykrotnie wypłukane opakowania po środkach ochrony roślin zawsze należy zwracać w punkcie zakupu.
7. Do zabiegów używaj ciągnika z kabiną. Po zakończeniu oprysku należy umyć i oczyścić pojazdy oraz osprzęt wykorzystywane do prac.
8. Dbaj o czystość i dobry stan środków ochrony indywidualnej
9. Środki ochrony roślin przechowuj w wyodrębnionym pomieszczeniu, odpowiednio oznakowanym, niedostępnym dla osób nieupoważnionych, ze sprawną wentylacją, instalacją elektryczną i łatwo zmywalną podłogą.
10. Jeśli nie dysponujesz specjalnym pomieszczeniem, a środki ochrony roślin stosujesz sporadycznie i w niewielkiej ilości, na ich przechowywanie możesz przeznaczyć oddzielną, umieszczoną poza budynkiem mieszkalnym i inwentarskim (np. w magazynku z narzędziami), zamykaną na klucz oznakowaną szafę lub skrzynię

Pamiętaj, środków ochrony roślin nie wolno przechowywać w budynkach mieszkalnych, budynkach inwentarskich, spichlerzach, garażach, stodołach, sieniach.

Kierownik PT KRUS w Górze
mgr Anna Kolibek