07 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Płoskach odbyło się szkolenie bhp dla dzieci na temat zagrożeń występujących na wsi.

Instytucje organizujące szkolenie reprezentowane były przez Jacka Grygotowicza Radcę Państwowej Inspekcji Pracy w Legnicy oraz Annę Kolibek – Kierownik PT KRUS w Górze, Natalię Kornicką – Głównego specjalistę PT.

Pogadanka miała na celu zapoznanie dzieci z wykazem czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Wiedza ta ma istotny wpływ na ukształtowanie wśród dzieci nawyków ostrożności i przezorności w życiu codziennym jak i podczas prac w gospodarstwie rolnym.

Na koniec spotkania wręczono podarunki dzieciom, które uczestniczyły w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KRUS i PIP „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.

 

Natalia Kornicka
Główny Specjalista PT KRUS w Górze