Dnia 14 grudnia 2016 roku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania Komendanta Powiatowego Policji w Górze insp. Ryszarda Wójtowicza, w której uczestniczył Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk wraz ze swoim Zastępcą Grzegorzem Kordiakiem.

Burmistrz Wąsosza w imieniu całej lokalnej społeczności wyraził wdzięczność za zaangażowanie Komendanta w działania na rzecz zapewnienia porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa.
Uroczystość zakończenia służby w Policji oraz przejścia na emeryturę  insp. Ryszarda Wójtowicza połączona została z  powierzeniem  pełnienia obowiązków Komendanta w Górze podkom. Krzysztofowi Cichli przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.