Akcja KRUS "Widoczny bardziej bezpieczny"

21 października br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnoborsku została przeprowadzona akcja KRUS pn. „Widoczny bardziej bezpieczny".

Akcja ta - przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Górze - została zorganizowana przez PT KRUS w Górze oraz Burmistrza Wąsosza Zbigniewa Stuczyka. W spotkaniu uczestniczyli: Anna Kolibek - Kierownik PT KRUS w Górze, Małgorzata Denys – Dyrektor Szkoły, Jacek Grygotowicz Radca Państwowej Inspekcji Pracy w Legnicy oraz Marek Gizicki Funkcjonariusz KPP w Górze .

Pan Policjant rozmawiał z dziećmi o bezpieczeństwie i konieczności stosowania odblasków, odpowiadał również na wszystkie zadane przez maluchy pytania. Uczniowie – w ramach podziękowania – specjalnie na tę okazję przygotowały liczne wierszyki i piosenki o ruchu drogowym.

Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu ufundował dla dzieci kamizelki odblaskowe. Ważnym efektem akcji jest wytworzenie u maluchów nawyku dbania o własne bezpieczeństwo.

Kierownik PT KRUS w Górze
mgr Anna Kolibek