Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Górze

20 października 2016 roku w Wąsoszu odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Górze. 

Na Zjazd przybyli przedstawiciele i delegaci Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu, ustępujący Zarząd oraz zaproszeni goście: Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk, Zastępca Burmistrza Wąsosza Grzegorz Kordiak, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Szuper, jego zastępca mł. bryg. mgr inż. Lucjan Sibilak, przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Dolnośląskiego Grzegorz Obara, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Górze Stanisław Jabłoński, Główny Księgowy Nadleśnictwa Góra Śląska Maciej Kołata, Wójt Gminy Jemielno Jan Ucinek, Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego w górowskim starostwie Tadeusz Juska, Inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Górze Katarzyna Sadowska.
Na zjazd z Gminy Wąsosz jako delegaci przybyli: druh Bartłomiej Jakubowski, druh Stanisław Bałda, druh Karol Łagocki, a jako przedstawiciele do władz powiatowych OSP: druh Paweł Gradowski oraz Stanisław Lewicki.
Obrady zjazdu przebiegły sprawnie, a nowym Prezesem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Górze został Stanisław Lewicki.
Podczas obrad zjazdu władze Gminy Wąsosz podziękowały ustępującemu Prezesowi Stanisławowi Jabłońskiemu za współpracę podczas trwania jego kadencji. Podziękowania złożyły również druhny z Gminy Jemielno oraz Tadeusz Juska w imieniu Starosty Górowskiego.