Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 14 lutego (wtorek) 2017 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA..

 

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
 4. Informacja Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o. o. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu medycznego oraz działalności szpitala.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2017r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu.
 8. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Pobielu o strukturze organizacyjnej: punkt przedszkolny, oddział przedszkolny, klasy I-III.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Wąsosz.
 13. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady za 2016r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji na 2017r.
 15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.