Zaproszenie na szkolenie dla beneficjentów 25.10.2016

Zapraszamy pracowników gmin, jednostek kultury odpowiedzialnych za realizację zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów na szkolenie w dniu 25 października (wtorek) w godz. 9:00 – 15:00 s. 110 UMiG w Górze.

Temat szkolenia: możliwości dofinansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 – w zakresie projektów o wartości powyżej 50 000 zł (tzw. dużych) oraz projektów grantowych. 

Szkolenie poprowadzi p. Grzegorz Cetner. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne bądź mailowe swojego udziału w szkoleniu do piątku 21.10.2016 celem zapewnienia odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych.


„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
 
Jolanta Wrotkowska
Prezes Zarządu LGD Ujście Baryczy
tel. 536 408 818