Kalendarium przedsiębiorcy ma za zadanie ułatwić prawidłowe wywiązywanie się z nałożonych prawem obowiązków. Spora część z oznaczonych terminów dotyczy składania deklaracji oraz płatności podatkowych, czy też zobowiązań wobec ZUS.

 
Poniedziałek 9 stycznia 2017
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

CIT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji CIT-7

PIT
Płatność

Termin płatności podatku w formie karty podatkowej

Inne
Płatność

Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD

Inne
Deklaracja

Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2


Wtorek 10 stycznia 2017
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców opłacających składki w swoim imieniu

Inne
Zgłoszenie

Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2016 r.


Poniedziałek 16 stycznia 2017
GUS
Sprawozdanie

Z 10 – sprawozdanie o warunkach pracy za rok 2015

ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne


Piątek 20 stycznia 2017
Inne
Informacja

Złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na rok 2017

Termin złożenia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał

Termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)

Termin złożenia informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D

CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej

CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej, chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.


Środa 25 stycznia 2017
VAT
Informacja

Termin złożenia informacji VAT-27

VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-7D

Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy

Termin złożenia deklaracji VAP-1

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT

Termin płatności podatku VAT kwartalnie

Inne
Płatność

Wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

Wtorek 31 stycznia 2017
Inne
Informacja

Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni

Opłata roczna (1 rata) za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Złożenie ZUS IWA

Sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych

VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu

CIT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym

PIT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Termin złożenia deklaracji PIT-16A (działalność opodatkowana kartą podatkową)

Termin złożenia przez płatnika deklaracji PIT-8AR (zryczałtowany podatek dochodowy)

Termin złożenia przez płatnika deklaracji PIT- 4R

Termin złożenia przez płatnika do US informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R w formie papierowej, sporządzanych dla nie więcej niż 5 podatników

Termin złożenia przez płatnika do US rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej, sporządzanego dla nie więcej niż 5 podatników

Termin złożenia przez płatnika do US informacji IFT-1/IFT-1R w formie papierowej, sporządzanych dla nie więcej niż 5 podatników

Termin złożenia przez płatnika informacji IFT-3/IFT-3R wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (niezależnie od liczby osób, dla których są sporządzane informacje)

PIT
Płatność

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT
Sprawozdanie

Termin złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L)


Wtorek 7 lutego 2017
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

CIT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji CIT-7

PIT
Płatność

Termin płatności podatku w formie karty podatkowej

Inne
 

Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD

Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2


Piątek 10 lutego 2017
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie

Inne
Zgłoszenie

Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2017 r.


Środa 15 lutego 2017
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne


Poniedziałek 20 lutego 2017
CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

CIT
Zawiadomienie

Termin zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłaty zaliczek CIT, chyba, że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym

CIT
Informacja

Termin złożenia informacji CIT-ST

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

PIT
Zawiadomienie

Termin złożenia zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek PIT

Termin złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek PIT


Poniedziałek 27 lutego 2017
VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT

VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

VAT
Informacja

Termin złożenia informacji VAT-27

Inne
Płatność

Wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego


Wtorek 28 lutego 2017
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu

PIT
Informacja

Termin złożenia do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu informacji: PIT- 8C, PIT-11, PIT-R

Termin złożenia przez płatnika rocznego obliczenia podatku PIT-11A

Termin złożenia przez płatnika informacji PIT-14

Termin złożenia do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu rocznego obliczenia podatku PIT-40

Termin złożenia do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu informacji IFT-1/IFT-1R

Termin przekazania podatnikowi PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40

ZUS
Informacja

Przekazanie ubezpieczonym podsumowania informacji zawartych w raportach przekazanych do ZUS za 2016 r.

Przekazanie do ZUS zaświadczeń o zarobkach osiągniętych przez pracujących emerytów i rencistów w 2016 r.

 

Źródło: biznes.gov.pl